SERMONS

Below is our Wainui Beach Church sermon archive.

 

 For older sermons get in touch and we can give you access to the back catalogue.

 

 

 

 

Gisborne Church News

During Covid-19 Level 1

The Wainui Beach Church community now gather in the following ways:

 

  • Sunday Church 9am and 10.30am at Wainui Beach School
  • Growth Groups week days [see the calendar for venue links & study notes] 

 

UPCOMING EVENTS

5 Aug: Prayer Hui, 7.30pm, 5 Emily Street

8 Aug: Goddards' Working Bee [deets on FB]

10-13 Aug: Growth Groups [locations + notes on calendar]

14 Aug: Youth Group + 7-8-9s

16-28 Aug: Ps Carl @ East West Bible College

24-27 Aug: Growth Groups

28 Aug: Youth Group + 7-8-9s

29 Aug: Missions Breakfast with Paul & Barby Windsor

30 Aug: Special Guest Speaker Paul Windsor

Numbers 6:24-26
24 Mā Ihowā koe e manaaki, māna koe e tiaki:
25 Mā Ihowā e mea kia tīaho tōna mata ki a koe, māna anō hoki koe e atawhai:
26 Mā Ihowā tōna kanohi e whakaara ki a koe, māna anō e tuku te rāngimarie ki a koe.

 

 

Wainui Beach Vineyard is a part of the Vineyard Aotearoa movement.